29 € / sedenie
Katarína Milová(+500 h praxe)
3 ľudia odporúčajú
Frekventant terapeutického výcviku
Svoj termín môžete bezplatne zmeniť alebo zrušiť až 24 hodín vopred
Ak nie ste spokojní, vrátíme vám peniaze
Môžete platiť kartou, alebo okamžitým bankovým prevodom
Nemusíte nič inštalovať, online môžete ísť z akéhokoľvek prehliadača. Viac o videohovore

Hlavná špecializácia

Môže vám pomôcť aj s

Videomedailónik

Motto

"Prídi na to, čo funguje, a rob toho viac."Steve de Shazer

Vzdelanie a profil terapeuta

Verím, že moji klienti a klientky už teraz majú to, čo potrebujú na to, aby mohli žiť spokojnejší život. Vážim si, že mi dajú možnosť pri nich stáť, pomáhať im hľadať svoje zdroje, uvedomovať si svoje kompetencie, a meniť spôsob, akým o sebe hovoria. Som frekventantkou Komplexného psychoterapeutického výcviku v sytemickom poradenstve, v rámci ktorého na môj spôsob práce dostávam pravidelnú spätnú väzbu, aby som Vám dodala najkvalitnejšiu službu, ako je pre mňa možné.

Poskytuje Hedepy zdravotnú starostlivosť?

Terapia týkajúca sa duševnej pohody nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle Zákona č. 576/2004 Z. z.