39 € / sedenie
Mgr. Zuzana Grančaiová(+1000 h praxe)
29 ľudí odporúča
Frekventant terapeutického výcviku
Svoj termín môžete bezplatne zmeniť alebo zrušiť až 24 hodín vopred
Ak nie ste spokojní, vrátíme vám peniaze
Môžete platiť kartou, alebo okamžitým bankovým prevodom
Nemusíte nič inštalovať, online môžete ísť z akéhokoľvek prehliadača. Viac o videohovore

Hlavná špecializácia

Môže vám pomôcť aj s

Videomedailónik

Motto

"Verím v silu každého človeka a jeho samo uzdravovacie schopnosti a taktiež v to, že všetko nakoniec dopadne tak ako si prajeme."

Vzdelanie a profil terapeuta

Pri práci so svojimi klientmi vytvárám prijímajúce bezpečné prostredie pre náš terapeutický vzťah. Využívam rôzne druhy terapeutických prístupov a podľa potrieb klienta používám terapeutické techniky ako napríklad práca s dychom, voľné asociácie, sila zámeru, autogenný trénink, relaxačné techniky, riadené imaginácie, sochanie, práca so snami, kongnitivne - behaviorálné techniky atd. Skrz pochopenie a akceptáciu seba samého, je možné viesť plnohodnotný život tak ako si prajeme a cítíme.

Certifikáty a diplomy

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií - obor Sociálna práca zo zameraním na komunikáciu a aplikovanú psychoterapiu (NMgr.) 2023
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií - obor Sociálna práca zo zameraním na komunikáciu a aplikovanú psychoterapiu (Bc.) 2021
 • Lege artis postupy v komunitnej a skupinovej psychoterapii (Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D.) PVŠPS
 • Relaxačné techniky a technika zvládania stresu (Mgr. Pavla Štepničková) PVŠPS
 • Intuitivné imaginácie a sila zámeru (Mgr. Pavla Štepničková) PVŠPS
 • Autogenný trénink (Mgr. Iva Dušková) PVŠPS
 • Skupinová psychoterapia (Mgr. Jakub Zlámaný, PhD.) PVŠPS
 • Psychoterapia a poradenstvo pri výkonu sociálno-právnej ochrany detí (PhDr. Hana Hejná) PVŠPS
 • Práca s traumatom a krízová intervencia (PhDr. Viktor Cina) PVŠPS
 • Psychosociálné poradenstvo - PVŠPS 50 hodín
 • Akreditovaný program pre prácu zo zadĺženým klientom - Institut prevence a řešení předlužení, z.ú.
 • Kandidátska členka Českej asociácie pre psychoterapiu

Poskytuje Hedepy zdravotnú starostlivosť?

Terapia týkajúca sa duševnej pohody nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle Zákona č. 576/2004 Z. z.