39 € / sedenie
Mgr. Peter Seemann PhD., PCC(+500 h praxe)
2 ľudia odporúčajú
Overený terapeutický výcvik
Svoj termín môžete bezplatne zmeniť alebo zrušiť až 24 hodín vopred
Ak nie ste spokojní, vrátíme vám peniaze
Môžete platiť kartou, alebo okamžitým bankovým prevodom
Nemusíte nič inštalovať, online môžete ísť z akéhokoľvek prehliadača. Viac o videohovore

Hlavná špecializácia

Môže vám pomôcť aj s

Videomedailónik

Motto

„Verím, že v človeku je neobmedzený potenciál, ktorý dokážeme odomknúť a dosiahnuť úspech v práci a šťastie v živote.“

Vzdelanie a profil terapeuta

Slúžim ľuďom v oblastiach osobných vzťahov, strachov, úzkostí, harmónie osobného a pracovného života, riešenia konfliktov, komunikácie, prokrastinácie, sebavedomia, atď. Mám rešpektu-plný individuálny prístup ku klientovi, silnú vieru v jeho potenciál a v schopnosť prevziať zodpovednosť za seba a svoje rozhodnutia. Vytváram osobný dôveryhodný vzťah s klientom, kde sa mi môže otvoriť, vyjadriť svoje názory, pocity aj slabiny. Klient má priestor na hľadanie riešení, a rozvoj k úspechu a šťastiu.

Certifikáty a diplomy

  • Výcvik v systemickej psychterapii (800h)
  • Professional Solution Focused Coaching (125h)
  • The power of embodied transformation
  • PCC - profesionálny certifikovaný kouč
  • Jednoodborová psychológia, Mgr. štúdium
  • Tímový koučing I,II
  • Farebná diagnostika

Poskytuje Hedepy zdravotnú starostlivosť?

Terapia týkajúca sa duševnej pohody nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle Zákona č. 576/2004 Z. z.