29 € / sedenie
Mgr. Martina Hermanová(+300 h praxe)
2 ľudia odporúčajú
Frekventant terapeutického výcviku
Svoj termín môžete bezplatne zmeniť alebo zrušiť až 24 hodín vopred
Ak nie ste spokojní, vrátíme vám peniaze
Môžete platiť kartou, alebo okamžitým bankovým prevodom
Nemusíte nič inštalovať, online môžete ísť z akéhokoľvek prehliadača. Viac o videohovore

Hlavná špecializácia

Môže vám pomôcť aj s

Videomedailónik

Motto

"Verte, že môžete a ste v polovici cesty." Theodore Roosevelt

Vzdelanie a profil terapeuta

Vo svojej praxi som sa venovala najmä práci s rodinami, ktoré sa ocili v ťazkej situácii. Mojou srdcovou oblasťou je práca s náhradnými rodinami. Aktuálne pracujem v poradni pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. V ramci systemického prístupu, ktorému sa venujem, ponúkam svojim klientom dialóg, pomoc pri hľadaní nových významov, ktoré by im pomohli pri konštruovaní novej reality. Verím, že máme v sebe silu a zdroje na to, aby sme prekonali akékoľvek životné ťažkosti, len niekedy ich nevidíme.

Certifikáty a diplomy

  • Magisterský titul v odbore sociálna práca - Univerzita Komenského v Bratislave
  • Supervízia v pomáhajúcich profesiách - akreditovaný výcvik v ASSP, Bratislava

Poskytuje Hedepy zdravotnú starostlivosť?

Terapia týkajúca sa duševnej pohody nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle Zákona č. 576/2004 Z. z.